seminariumdar.jpg

Seminarium dla kobiet,
które chcą (być może na nowo) -
poznać, przyjąć i pokochać swoją kobiecość.
Przyjąć dar i odpowiedzieć na Niego.
Całą sobą.

 

Dzięki seminarium:

  • odkryjesz niesamowity dar Twojej kobiecości i geniusz kobiecości  

  • poznasz nauczanie Kościoła w sprawie kobiet i nowy feminizm Jana Pawła II

  • zrozumiesz swoje kobiece ciało i jego mowę

  • odkryjesz swoje powołanie i misję jako kobieta

  • przekonasz się, jak ważne jest przyjmowanie kobiecości

  • odkryjesz swoją drogę - bycia kobietą, jak

25 lat temu Jan Paweł II kończąc List do kobiet, wyraził wdzięczność Bogu za dar tak wielkiego dobra, jakim jest kobiecość. Czy my kobiety także potrafimy dziękować za kobiecość? Czy uważamy ją za dar? A jeśli tak - to czy został przez nas poznany i przyjęty? A może... nie wiemy jak odpowiedzieć na ten dar? 

Kobiecość towarzyszy nam i jest w nas - od zawsze. A jednak - choć jest tak naturalna - nie zawsze jest dla nas zrozumiała i przyjazna. Wynosimy różne wzorce z domów i środowisk, w których wzrastamy. Nosimy w sobie rany związane z naszą kobiecością. Nie zawsze też jest łatwo w pełni ją przyjąć. A w świecie, który przekazuje wiele sprzecznych informacji o tym, kim jesteśmy, kim mamy być, jakie jest i gdzie jest miejsce kobiet... - łatwo się zagubić. 

Potrzebujemy solidnego fundamentu, by wiedzieć kim jesteśmy. Tylko wtedy - gdy świadomie ten dar poznamy i przyjmiemy, będziemy mogły stawać się darem, w pełni wykorzystując nasz geniusz kobiecości.

Dlatego zapraszam Cię do udziału w programie, który jest owocem lat studiów, zbierania doświadczeń i mojej własnej drogi odkrywania kobiecości. Program w unikalnej formie seminarium. A jest to obietnica czerpania ze źródeł (będziemy opierać się o nauczanie Kościoła), a także... wzrostu i owocowania. Czy wiesz, że seminarium to z języka łacińskiego szkółka roślin? 

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 Katarzyna Marcinkowska. uBOGAcONA.